4. Woonsituatie van kinderen

oranje

Ideale situatie

Geen enkel kind zou dakloos, thuisloos of slachtoffer van krotverhuur mogen zijn. De wachtlijsten voor sociale woningen moeten weggewerkt worden.

Huidige situatie

In 2018 stonden 153.910 mensen in Vlaanderen op een wachtlijst voor een sociale woning. Die mensen schreven zich in om een sociale woning te kunnen huren, en er werd ook al nagegaan of ze niet te veel verdienen. Daarmee staan nu evenveel mensen op de wachtlijst als er effectief sociale woningen worden verhuurd (156.280 in 2018).

Anders gezegd: om iedereen op de wachtlijst een sociale woning te geven, zou het aanbod moeten verdubbelen. Cijfers

In 2014 was het aantal Vlaamse kinderen onder 18 jaar dat in een woning met materiële deprivatie of gebrek aan ruimte woont 20%, dit percentage steeg naar 27% in 2017. Voor de jongeren tussen 18 en 24 jaar steeg het percentage van 19% in 2014 naar 22% in 2017.

Eind 2014 verbleven er in de Vlaamse dak-en thuislozenzorg 3.730 dak-en thuisloze cliënten: 1.728 minderjarigen verbleven er samen met hun ouders. In 2016 vond de Vlaamse Wooninspectie 2.838 slachtoffers van krotverhuur. Eén vijfde was minderjarig. In 2017 werden in Brussel in één uur 653 dakloze kinderen geteld.

Deze cijfers tonen aan dat er dringend nood is aan een prioritaire aanpak van het recht op kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting.

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

Een kwalitatievere sociale huurmarkt

Gelet op de blijvende grote uitdaging inzake kwaliteitsverbetering van het patrimonium, komt de klemtoon op renovatie en vervangingsbouw te liggen De gemeenten zijn onze partner in de realisatie van sociale woningen. Iedere gemeente engageert zich op het Bindend Sociaal Objectief. Gemeenten die het BSO hebben bereikt, kunnen via een woonbeleidsconvenant financiering van de Vlaamse overheid verkrijgen tot maximum 15%.

M.a.w. de Vlaamse regering wil het aantal sociale woningen vergroten "met een grotere klemtoon op renovaties", en dus niet door nieuwe sociale woningen te bouwen. Gemeenten die hun doelstellingen voor het aantal sociale woningen halen (het Bindend Sociaal Objectief of BSO) zouden bovendien "enkel nog financiering krijgen voor renovatie", en niet langer voor de aanbouw van extra sociale woningen.

Voortgangstoest Bindend Sociaal Objectief

Het bindend sociaal objectief is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen inzake bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels (samen: het sociaal woonaanbod) te realiseren in de periode 2013-2020. De termijn voor de bijkomende sociale huurwoningen werd ondertussen verlengd tot 2023. In het regeerakkoord 2014-2019 is afgesproken dat de termijn voor de sociale huurwoningen opnieuw verlengd wordt tot 2025.

Op 14 december 2018 stelde de minister van Wonen de lijst vast met de definitieve onderverdeling van gemeenten:

Europese procedure bij het Europees Comite voor Sociale Rechten door de Woonzaak

In Vlaanderen woedt een wooncrisis. De cijfers spreken voor zich:

Dus 3 op de 10 private huurders houden na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven.

De Woonzaak is een initiatief van het Vlaams Huurdersplatform, het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Feantsa en Samenlevingsopbouw vzw. Meer dan 30 organisaties uit het brede middenveld en meer dan 40 academici en woonexperten schaarden zich reeds achter de principes van de Woonzaak. Hun woordvoerder is Hugo Beersmans, ere-administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen. Via een Europese procedure bij het Europees Comite voor Sociale Rechten willen ze de overheid ter verantwoording roepen.

We hebben nu ongeveer 155.000 sociale woningen, waarvan er een pak leegstaan. Er staan 135.000 mensen op de wachtlijst, en daarbovenop zijn er nog eens meer dan 100.000 mensen die eigenlijk recht hebben op een sociale woning. Vandaag zijn er meer dan 300.000 structureel slechte en ongezonde woningen, en samen meer dan 240.000 mensen die recht hebben op een sociale woning en geen toegang krijgen.