2. Verontrustende Opvoeding Situaties met hoogdringendheid

rood

Verwachting

Het aantal kinderen (ook de allerjongsten) die in een Verontrustende Opvoeding Situatie met hoogdringendheid zich bevinden en op vraag van de jeugdrechter een jeugdhulpmaatregel opgelegd krijgen zou moeten zakken. Als dit op juridische manier moet afgedwongen worden, schiet de vroeg-detectie en preventieve hulpverlening te kort.

Huidige situatie

Over de hele lijn is er een stijging. In 2019 stegen in de provincie Antwerpen de dringende VOS-vorderingen met meer dan 65,5% wat aangeeft hoe dikwijls de Antwerpse jeugdrechters moeten ingrijpen in dringende, gevaarlijke dan wel schrijnend situaties.

Cijfers aantal VOS-zaken Cijfers aantal VOS-zaken

Ook het totaal aantal VOS-zaken stijgt de laatste jaren onrustwekkend. Cijfers aantal VOS-zaken