10. Wachtlijsten centra voor geestelijke gezondheidszorg

oranje

Verwachting

Voldoende plaatsen moeten voorzien worden zodat minderjarigen niet maanden op hulp moeten wachten.

Huidige situatie

De stijging van het aantal zorgvragen, zonder dat het hulpaanbod zelf mee groeit met die aanwassende zorgnood, leidt tot steeds langere wachttijden bij de CGG’s. De tijd dat kinderen en jongeren moeten wachten tussen hun aanmelding bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en de effectieve start van hun behandeling, neemt jaar na jaar toe. Cijfers

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

De Vlaamse regering zal stevige budgetten vrijmaken voor een warm en sociaal Vlaanderen via extra investeringen en hervormingen. Voor mensen met psychische problemen verhogen we het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg.