9. Wachtlijst voor opstart hulp in jeugdhulpvoorziening

rood

Verwachting

Voldoende plaatsen moeten voorzien worden zodat minderjarigen niet maanden op hulp moeten wachten.

Huidige situatie

Een kind met een zware zorgnood omwille van een beperking waarvoor niet-rechtstreekse hulp werd gestart in 2017, stond gemiddeld al zeven maanden op de wachtlijst: een stijging met meer dan een derde ten opzichte van het voorgaande jaar. De wachttijden in de bijzondere jeugdzorg zijn zelfs met bijna de helft toegenomen op een jaar tijd. Kinderen en jongeren die eind 2017 wachtten op zorg en ondersteuning bij een voorziening van het VAPH, stonden gemiddeld al meer dan zestig weken —of een jaar en twee maanden—op die wachtlijst. Ook bij wachtenden op hulp bij voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg lopen de gemiddelde wachttijden ondertussen echter al tegen het jaar aan, terwijl wachtenden op hulp in een voorziening van Kind & Gezin al meer dan tien maanden wachtten. Cijfers

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

De Vlaamse regering zal stevige budgetten vrijmaken voor een warm en sociaal Vlaanderen via extra investeringen en hervormingen. Voor kwetsbare jongeren investeren we in de capaciteit van de jeugdhulp.