5. Kinderen geboren in armoede

rood

Gewenste situatie

Dat de overheid inzet op een effectiever armoedebeleid, zodat het aantal kinderen geboren in armoede zakt i.p.v. stijgt zoals reeds tientallen jaren het geval is.

Huidige situatie

Op 31 augustus 2020 leven er 130.000 kinderen in armoede. 1 op de 7 gezinnen heeft het moeilijk om de schoolrekeningen te betalen.

Er is een verdubbeling in plaats van halvering van de kinder-armoede.

We zien dat dezelfde tendens zich al decennia voortzet in alle provincies. In Antwerpen is dit reeds meer dan 18%.

De doelstellig om dit in 2020 tot 4% te verminderen is totaal niet gehaald. Cijfers

Pact 2020 van de Vlaamse Regering

In het Pact 2020 heeft de Vlaamse Regering zich ertoe verbonden om het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede tussen 2008 en 2020 met 50% te verminderen. Dat betekent dat in 2020 het percentage geboorten in kansarme gezinnen gedaald moet zijn tot maximaal 4%.

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

Kinderen in armoede help je door het gehele gezin te ondersteunen. Via de lokale gezinscoach ondersteunen we het gehele gezin. Daarnaast zorgen we waar mogelijk voor een automatische toekenning van rechten, in de 1e plaats voor wie er het meest nood aan heeft.