1. Garantie dienstverlening bij maatschappelijke verontrusting

oranje

Ideale situatie

Zowel burgers als professionelen moeten 24x7 verontrustende situaties kunnen melden of advies inwinnen.

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

“We brengen de expertise van de ondersteuningscentra jeugdzorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling samen tot één gemandateerde voorziening die 24/7 bereikbaar is als duidelijk aanspreekpunt bij maatschappelijke verontrusting.”

Huidige situatie

Hulplijn 1712 is in het weekend nog steeds NIET telefonisch noch via chat bereikbaar. Ze beantwoorden e-mail binnen de twee WERKdagen. Er is een lichte verbetering in de bereikbaarheid via telefoon waar 1712 nu iedere werkdag 1 uur langer bereikbaar is. Op weekbasis zijn de hulplijn 1712 via telefoon, via de chat van 1712.be en nupraatikerover.be nu samen 61 uren beschikbaar, maar kan dus slechts 36% van de 24x7 bereikt worden.

Situatie 2019

Hulplijn 1712 was in 2019 in het weekend niet telefonisch noch via chat bereikbaar. Op weekbasis waren de hulplijn 1712 via telefoon, via de chat van 1712.be en nupraatikerover.be samen 60 uren beschikbaar en kon er dus slechts 36% van de 24x7 bereikt worden. Cijfers