7. Minderjarigen die door capaciteitstekort in de gevangenis overnachten

oranje

Verwachting

Voldoende plaatsen moeten voorzien worden zodat minderjarigen nooit in de gevangenis terecht komen. De dienstverlening moet verzekerd worden; binnen jeugdzorg een prioriteit van maken.

Huidige situatie

In de loop van 2017 gebeurde dit in Antwerpen alleen al gemiddeld één keer per week, een toename van maar liefst tachtig procent ten opzichte van 2016 en meer dan een verdubbeling tegenover 2015.

De schrijnende situaties van plaatsing van minderjarigen in een cel omwille van het ontbreken van een gepast hulpaanbod konden ook in 2019 niet vermeden worden. Constructief overleg kon echter niet verhinderen dat noodzakelijke bijsturingen soms enige tijd op zich laten wachten, waardoor vele jongeren of gezinnen zich in de kou gelaten voelden. Het valt dan ook niet te verbazen dat in die omstandigheden sommige betrokkenen nog maar weinig vertrouwen stellen in hulpverlening en de jeugdrechtbank in het algemeen.

In 2018 werd een exploratief onderzoek naar het voorkomen van minderjarigen die overnachten in een politiecel of via gedwongen opname worden opgenomen in de volwassenpsychiatrie en de mogelijke aanpak ervan in Vlaanderen, afgerond. Het eindverslag verscheen in januari 2019. Het bleek niet mogelijk te zijn de omvang van het probleem celslapers heel precies in kaart te brengen Cijfers