12. Preventie en vroegtijdige detectie maatschappelijke verontrusting

oranje

Verwachting

In Nederland zijn hulpverleners werkzaam in de sectoren gezondheid, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp die met volwassenen werken sinds 1 juli 2013 verplicht om een Kindcheck uit te voeren. Hulpverleners gaan tijdens cliëntcontacten na of hun cliënt zorg draagt voor minderjarige kinderen en of de kinderen veilig bij hen kunnen opgroeien. Dankzij dit initiatief ontving het meldpunt kindermishandeling 60 keer meer meldingen van kindermishandeling, waarvan het merendeel achteraf terecht bleek. Als de Vlaamse versie van deze check overal goed toegepast wordt, zou er in meer gevallen vroegtijdig preventief moeten kunnen ingegrepen worden.

Huidige situatie

Naar voorbeeld van de Nederlandse Kindcheck is in Vlaanderen de Kindreflex ontwikkelt met enkel een toepassing in de geestelijke gezondheidszorg.
De introductie van de KindReflex heeft (nog) geen vergelijkbare verbetering in het aantal meldingen veroorzaakt.

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

“We breiden de kindreflex uit naar andere sectoren.”