11. Lokale aanwezigheid basisvoorzieningen voor preventie en vroegdetectie

geel

Verwachting

Actieplan Jeugdhulp 2.0 had als doel o.a. de Huizen van het Kind uit te bouwen tot basisvoorzieningen voor alle gezinnen met kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. De ambitie was om tegen eind 2019 in elke gemeente een Huis van het Kind te hebben waar alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren, en kinderen en jongeren zelf, terecht kunnen met vragen en behoeften die betrekking hebben op opvoeden en opgroeien.

Huidige situatie

In 2019 voor 300 gemeenten in Vlaanderen en Brussel, zijn er slechts 266 Huizen van het Kind voorzien.

Ondermeer “Huis van het Kind Haspengouw” bedient 7 gemeenten, “Huis van het Kind zorgregio Ieper” en “Huis van het Kind Pajottenland” bedienen elk 6 gemeenten.

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024

We blijven het lokaal geïntegreerd beleid ten aanzien van gezinnen, en in het bijzonder sociaal kwetsbare gezinnen, versterken door te investeren in de uitbouw van de Huizen van het Kind en voorzien hiervoor financiële middelen voor de lokale besturen.